Atlaidai

Numatoma atlaidų programa:

 

Šeimų rožinio malda prieš šv. Mišias. Po šv. Mišių visi maloniai kviečiami į parapijos salę. Ten mūsų lauks šventinė agapė ir pasidalinimas tema: ” Ką mums teikia veikla šeimos centre?”.

 

Malda į šv. Mykolą

 

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

 

http://www.sirvintuparapija.lt/sventasis-globejas/

 

„Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį: „Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti. Todėl džiūgaukite, dangūs ir jų gyventojai!“. „Bet vargas žemei ir jūrai, nes pas jus nukrito velnias, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturįs laiko.“ (Apr 12, 7–12a (12b)).

Ačiū Jums, Kunige Mariau!

Mes, Širvintų, Zibalų ir Šešuolėlių parapijų tikintieji, džiaugiamės ir dėkojame buvusiam vikarui, gerbiamam kunigui Mariui Talučiui, už jo tarnystę Dievui, parapijoms ir jų žmonėms!

 

Jauno kunigo pasišventimas šiai tarnystei, uolus pareigų atlikimas, rūpinimasis parapijų bendruomenėmis, artimo meilės darbai patraukė žmones aktyviau dalyvauti bažnytiniame gyvenime, būti uoliais katalikais. Gerosios Naujienos skelbimas ir meilė Tėvynei Lietuvai...

 

Skaityti daugiau.

Lietuvos Jaunimo dienos 2013

„JUS AŠ DRAUGAIS VADINU“ (Jn 15, 1 – 17)


Birželio 28 – 30 dienomis Kauną ir visą Lietuvą sudrebino Lietuvos Jaunimo dienos! Šioje tikėjimo šventėje 8000 jaunuolių iš visos Lietuvos susibūrė išgirsti ir išgyventi Jėzaus žodžius: „Jus aš draugais vadinu!“. Šios atsinaujinimo ir atradimų dienos nustebino kiekvieną JD dalyvį ir visą Bažnyčią: Jėzus YRA mūsų draugas!


Skaityti daugiau. 

Popiežiaus Pranciškaus malda ant kiekvieno piršto

1. Nykštys yra arčiausiai tavęs. Tad pradėk melstis pirmiausia už tuos, kurie yra šalia tavęs. Tai asmenys, kuriuos lengviausia atsiminti. Melstis už mums brangius žmones yra “švelni pareiga”.

 

2. Kitas pirštas yra smilius, kuriuo rodome. Melskis už tuos, kurie moko ir gydo: mokytojus, profesorius, gydytojus ir kunigus...

 

Skaityti daugiau.

 

Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis

Skaityk:

Pamaldų tvarką Širvintų bažnyčioje:

S. 10, 12 ir 18 val.

 

P.  9 ir 18 val.

A.  9 ir 18 val.

T.  9 ir 18 val.

K.  9 ir 18 val.

Pn. 9 ir 18 val.

 

Š. 9, 10 ir 18 val.

Ieškok mūsų FACEBOOK'e!

Taip pat rekomenduojame: